Home > 성당소식 > 본당주보

본당주보

    N         제목   작성자 작성일 조회
313 연중 제17주일(조부모와 노인의 날)(2022.7.24) 관리자 2022-07-26 335
312 연중 제16주일(농민 주일)(2022.7.17) 관리자 2022-07-21 341
311 연중 제15주일(2022.7.10) 관리자 2022-07-09 437
310 연중 제14주일(2022.7.3) 관리자 2022-07-03 372
309 연중 제13주일(교황주일)(2022.6.26) 관리자 2022-07-03 330
308 성체 성혈 대축일(2022.6.19) 관리자 2022-06-18 521
307 삼위일체 대축일(2022.6.12) 관리자 2022-06-16 365
306 성령 강림 대축일(2022.6.5) 관리자 2022-06-04 469
305 주님승천대축일(청소년,홍보주일)(2022.5.29) 관리자 2022-06-02 376
304 부활 제6주일(2022.5.22) 관리자 2022-05-25 445
303 부활 제5주일(2022.5.15) 관리자 2022-05-15 577
302 부활 제4주일(성소주일)(2022.5.8) 관리자 2022-05-12 385
12345678910,,,34